Onafhankelijk advies

Een woning aankopen is een belangrijke keuze. Bespaar door voorafgaand onafhankelijk advies.

Exploreer de potentiële mogelijkheden van een pand

Met mijn jarenlange ervaring als architect kan ik u voorafgaand aan uw aankoop inlichten over de mogelijkheden.

Weet wat wettelijk toegelaten is en wat niet.

Ik zoek bij gemeente of stad voor u uit wat wettelijk kan in het pand of op op de grond die u op het oog heeft.

Onafhankelijk advies bij de aankoop van uw huis, appartement of grond.

De keuze van een huis, appartement of grond heeft gevolgen op lange termijn. Dankzij onze aankoopbegeleiding maakt u gegarandeerd de juiste beslissingen. Ons advies kan u letterlijk grijs haar besparen

Bouwfysische toestand nagaan, ruimtelijke mogelijkheden exploreren en de aankoop van een bouwgrond evalueren.

Een pand aankopen is een grote beslissing en als leek is dit niet evident. Er komt zo veel bij kijken, je beschikt niet over de nodige kennis en moet soms snel beslissen.
Een advies van een professional kan u hierbij helpen.

Als architect, met ruime ervaring uit een vroegere zelfstandige praktijk ( 23 jaar), geef ik u graag onafhankelijk advies betreffende het pand dat u eventueel wil aankopen.

Een expertise uitvoeren

Hoe gaan we tewerk?

Ik ga samen met u naar de woning of pand en bekijk de bouwfysische toestand. Ik luister naar wat u zoekt en ga ook na wat de mogelijkheden zijn zoals uitbreiding, afbraak of herindeling. Bv. kan en mag er van deze schuur een woning gemaakt worden en hoe zou dit er kunnen uitzien, wat zijn de mogelijkheden per budget. Indien nodig ga ik samen met u naar de Technische Dienst van de gemeente of stad om eventueel verdere inlichtingen van het pand te bekomen, na te gaan of er stedenbouwkundige voorschriften zijn en u uitleggen wat deze precies inhouden, verkavelingvoorschriften , agrarisch gebied... .

Na advies zijn er geen verdere verplichtingen. Ik ben geen praktiserend architect meer, ik heb geen enkel belang bij eventuele aankoop of niet. Ik ben onafhankelijk, werk niet samen met immo–kantoren.

Ons advies kan u ook gebruiken tijdens de onderhandelingen over de aankoop als u het over de prijs hebt.

Villa

Bespaar ettelijke duizenden euro's door beter geïnformeerd te zijn

Vraag vrijblijvend naar onze gunstige condities